Начало
Островът на костенуркатаАлманах

Песни

Сиукска Песен

По свещен начин
Аз живея.
Към небесата
Гледам.
По свещен начин аз живея.
Конете ми
Са много.

Началната молитва на Танца на слънцето
Тетон- лакота (сиукси)

Праотче,
към теб възнасям гласа си,
чуй ме!
През световете
към теб възнасям гласа си.
Чуй ме!
Праотче,
Аз искам да живея.
Аз казах.


Свещена Песен На Племето Уинебаго
Нек-ху-ви-ка

Рече духът: "Сънувай, о сънувай отново
и разкажи за мен. Сънувай ти!"

	Из самотата аз поех
	И мъдростта ми бе разкрита.

Рече духът: "Сънувай, о сънувай отново
и разкажи за мен. Сънувай ти!"

	Нека целия свят ме чуе,
	Мъдър съм аз!

Рече духът: "Разкажи за мен, сънувай ти!"

	Всичко ми бе разкрито
	От самото начало.
	Зная аз всичко, чуй ме!
	Всичко ми бе разкрито!

Сега рече духът: "Разкажи за мен, сънувай ти!"

Из песните на Духовете на племето Винтун.
Песен на Червената Лисица (Хайу)

На източната планина по гребена вървя,
По белия път, аз, Хайу, дебнейки вървя.
Аз, Хайу, по пътя вървя и звездите зова.


Утринна Песен
Шайени

Творецът 
Ми разкри милостта си.
Мирно вървя по светлия път.


Две песни на сийяка, явили му се на сън
Тетон-лакота (сиукси)

I.
Скиталеца нощен
вятърът в лицето не ще го смути.
Скиталеца нощен
крясъкът на совите не ще го смути.

Скиталеца утринен
вятърът в лицето не ще го смути.
Скиталеца утринен 
граченето на враните не ще го смути.

II.
Срещу пронизващия вятър,
срещу свистящия вятър
аз стоя.

Срещу носещия се на запад
свистящ вятър
аз стоя.


Две песни на въодушевление
Тетон-лакота (сиукси)

I. Военна песен

Воини,
Вие отстъпихте.
Но даже орелът умира…

II. Песен в съвета на вождовете

Приятели,
В живота си имах
немалко беди.
Без да се боя от несгодите,
аз и до днес
Живея.


Песента на воина, наречен Пеперудата
Оджибуа

Ударът, що ми носи грядущият ден
Съм готов да посрещна
Изправен.


Небето става по-чисто
(из песните на шаманския съюз Мидевивин)

Наистина
Небето става по-чисто,
Когато тъпанът ми
Пее за мен.

Наистина Вълните стават по-тихи, Когато тъпанът ми Пее за мен.


Песен при Танца на Слънцето
Тетон-лакота (сиукси)

Вижте
Този младеж.
Той се чувства добре
Защото любимата му
Го гледа.

В случая младият човек очевидно е един от принасящите жертва по време на Танца на Слънцето; плътта на гърдите му е разрязана и той е окачен с ремъци за централния стълб.

Пътят на красотата
Из "Нощните песнопения" на Навахо

Тсегихи.
Къща сътворена от зора,
Къща сътворена от светлина вечерна,
Къща сътворена от тъмен облак,
Къща сътворена от мъжки дъжд,
Къща сътворена от здрачна мъгла,
Къща сътворена от женски дъжд,
Къща сътворена от цветен прашец,
Къща направена от скакалци,
Тъмен облак има на вратата.
Пътеката навън е тъмен облак.
Светкавица начупена стои високо над него.
Мъжко божество!
Направих дар за теб.
Приготвих дим за теб.
Възобнови стъпалата ми за мен,
Възобнови краката ми за мен,
Възобнови тялото ми за мен,
Възобнови умът ми за мен,
Възобнови гласът ми за мен.
Още днес от мен ти твоето заклинание махни.
Заклинанието си заради мен махни.
Ти отмахна го заради мен;
Надалеч изчезна то.
Щастливо се възвръщам към живота.
Щастливо моят дух става спокоен.
Щастливо тръгвам аз напред.
С дух успокоен, нека да вървя.
Без повече тъга, нека да вървя.
Неуязвим към болка, нека да вървя.
Със чувства живи, нека да вървя.
Тъй както бе много отдавна, нека да вървя.
Щастливо нека да вървя.
Щастливо, с множество тъмни облаци, нека да вървя.
Щастливо, с изобилие от струи дъжд, нека да вървя.
Щастливо, с изобилие от растения, нека да вървя.
Щастливо, по пътека от цветен прашец, нека да вървя.
Щастливо нека да вървя.
Както бе много отдавна, нека да вървя.
Нека има красота пред мен,
Нека има красота зад мен,
Нека има красота под мен,
Нека има красота над мен,
Нека има красота навсякъде около мен.
Във красота завършва всичко.

"Церемонията на Пътя на красотата" е един от най-важните ритуали на народа Навахо. Във философията и светогледа на навахо се отделя огромно внимание на нуждата човек да гледа на света с чувство на красота и хармония. Ако това липсва, смята се, че човек изживява сериозно кризисно състояние, което може да застраши принципната хармония в общността и като следствие - хармонията в света. Церемонията на Пъта на красотата се прави, когато човек (или група хора), преживял някаква загуба или нещо лошо, има нужда от възстановяване на вътрешния си баланс и чувство за красота и хармония. Церемонията се провежда, придружена от дълъг цикъл песнопения, в продължение на девет нощи. На деветата сутрин човек трябва да посрещне зората обновен и пречистен.

Нагоре

Съдържание

Дар от Седящата Черноглавка (2006)