Начало
Островът на костенуркатаАлманах

Историята на Безсмъртния Глас или песента, която остана

(Произходът на лакотското воинско общество Миуатани)

Преди много, много години голяма група от воини, под предводителството на храбър вожд, известен надлъж и нашир с бойните си подвизи, потеглила на поход срещу манданите, за да ги изгонят от ловните райони на своя народ - лакота. Водачът на военния отряд се зарекъл да не се завърне в родния лагер без скалпове. Той изпратил съгледвачи далеч напред пред основната група и им казал зорко да следят врага.
Отрядът се придвижвал много дни из ветровитата, хълмиста прерия, но от манданите нямало и следа. Може би те се били прибрали вече в своите укрепени села близо до река Мисури.
Един ден воините-лакота стигнали до голяма дъбова гора, през която течал бистър ручей. Тук вождът наредил да се устрои бивак, за да могат хората да си починат, да закърпят своите мокасини и да стегнат оръжието си. Били разпратени стражи, за да не можел врагът да изненада отпочиващите воини. Ловци поели навътре в гората и скоро се завърнали, натоварени с дивеч.
Настъпила нощта. Нямало луна - царувал мрак, въпреки, че високо в небето блещукали звезди. Воините разпалили огън на открито и по-младите от тях, чието задължение било да приготвят храната за целия отряд, се засуетили около горящите съчки, режейки и печейки дивечовото месо. Останалите седнали встрани, поправяли своите мокасини на играещата светлина и си разказвали истории за битки, спасявания като по чудо и странни приключения.
Вечерята била готова и ароматно димящото месо било поставено да поизстине върху прясно откъсната трева, гъсто настлана около огъня. Вождът бил извикан да води церемонията, която винаги се изпълнявала преди хранене. Воините се подредили в кръг около огнището. По даден от водача знак всички почтително навели глави и започнали безмълвно да се молят. Дори въздухът не помръдвал в настъпилата тишина. Можел да се чуе далечният вой на сивия вълк или внезапният крясък на някаква странна птица, подплашена в гнездото си от леките стъпки на койота.
В малкия бивак само съчките в огъня сухо пращели. Воините отправяли своята тиха благодарност към Уакан Танка, Силата-Която-Движи-Всичко. Водачът изправил глава, взел от купчината печено месо едно парче и го издигнал към нощното небе като дар към тази мистична Сила. Точно в този миг церемонията била прекъсната, а тишината - нарушена от ясен, висок глас, който се издигнал в песен, а ехото я връщало отново и отново от околните хълмове към смаяните лакота.
Всички воини сграбчили лъковете си. Вождът, винаги предпазлив и нащрек, тихо извикал: "Огъня! Загасете огъня!" Тутакси множество ръце разпръснали горящите дърва и ги посипали с пръст. Последвали още няколко бързи команди от водача и воините с разтуптени сърца започнали до оформят обръч около малкия хълм, от който се носела песента.
Гласът продължавал да се извисява. Обръчът около хълма се стеснявал все повече и повече. Неясните очертания на голямо дърво се извисили в мрака, когато дебнещите воини достигнали плоското било. Вече нямало никаква възможност за бягство, но обкръженият певец явно никак не се притеснявал. Песента се носела все тъй високо, а околните хълмове й отговаряли отдалече с ехото си.
Сега дървото се виждало ясно. Мъжете се промъквали все по-близо и по-близо. Нищо не помръдвало, никой не се опитвал да побегне, за да се измъкне... но - ето! - там нещо проблеснало! В подножието на огромното дърво белеели костите на мъртвец, а ухиленият му череп сякаш гледал воините с празните си орбити. Смъртта била наложила властта си над това тяло, превръщайки го в прах, но не успяла да накара гласът на този човек, който приживе презирал гибелта, да замлъкне.
Вождът огледал бавно мъжете наоколо - един по един - и гласът му се извисил:
"Това е бил воин, който е загинал със смъртта на храбрите. Аз усетих радост в гласа му, докато пееше."
Воините - лакота се вгледали в лежащите пред тях тленни останки. Красивото някога бойно облекло на този мъж било почти изгнило, но на главата му все още се крепели остатъци от военен накит, направен от бухалови и орлови пера, а от лявото рамо към дясната мишница на мъртвия висял дълъг шлейф от боядисана в червено кожа. Долният край на плаща бил забит в подножието на дървото с дървен стик, по който все още личали украси от мъниста. Лакота знаели какво означава това - този човек бил от манданското общество на "Неотстъпващите", които по време на битка приковавали дългия си шлейф към земята и се сражавали, без да отстъпят нито крачка.
Воините и техният водач свели глави в почит пред този храбър противник, загинал тук незнайно кога. Пръв нарушил мълчанието вождът:
"Нека завинаги запомним тази нощ. Нека вземем пример от смелостта на един достоен враг. Нека всички ние, събрани тук, дадем клетва, че ще основем ново воинско общество-братство на мъже с дълги шлейфове и бойни накити от бухалови и орлови пера - и ще го наречем "Миуатани" (Манданите). Нека служим още по-добре на своя народ. Нека даваме на нашите младежи пример за благородство, щедрост и безстрашие - в мир и война. Смъртта не може да заглуши гласа на този, който се изправя срещу опасностите с храброст в сърцето и жертва живота си, закриляйки беззащитните с достойнство. Такъв човек може да загине в тъмните гори и неговите кости да останат непогребани, а смъртта му - невъзпята, но гласът му ще продължи да се носи самотен, докато неговата храбра песен не намери отглас в сърцата на живите."

Използвани са материали от Франсис Ла Флеш, Алис Кънингъм Флетчър и Хелън Майърс
Превод и адаптация - Любомир Кюмюрджиев

Нагоре

Съдържание

Дар от Седящата Черноглавка (2006)