Начало
Островът на костенуркатаАлманах

Индианският език на знаците

Преди идването на белите на североамериканския континент са се говорели над 500 езика, принадлежащи към десет различни езикови семейства. Тези езици се различавали твърде много и за да могат представителите на различни племена да контактуват, бил създаден т. нар. "език на знаците", с чиято помощ харата можели да общуват. Езикът на знаците се състои от различни жестове на ръцете и положения на пръстите, които позволяват да се води съвсем пълноценен разговор. Познавачите твърдят, че с негова помощ може да се говори на всякакви теми, включително и най-абстрактни, като например по въпросите на религията и т. н.
Езикът на знаците е много полезен и заради това, че развива въображението и творческото мислене, може да се използва в случаи, когато трябва да се пази тишина и т. н. Редакцията започва един курс по езика на знаците, който с течение на времето ще бъде представен на читателите на "Гласът на орела".

животни и птици

Бизон - Означава рога на бизон; поставят се частично затворените ръце с дланите навътре плътно отстрани на главата. Издигат се бавно и се накланят леко напред.
Елен - Означава се с два рога, прострени и държани от двете страни на главата.
Кон - Лявата ръка се държи вертикално пред гърдите, сочеща напред. Някой индианци подчертават знака, като поставят показалеца и средния пръст на дясната ръка, яхнали лявата.
Мечка - Кроу и някои други племена държали частично свитите си ръце до главата, за да покажат големи уши. Другите добавяли към това и драскащо движение с ръцете отпред и надолу.
Вълк - Дясната ръка сочи нагоре със свити пръсти и с изпънати показалец и среден напред пред дясното рамо. Движи се напред и нагоре.

храна

Месо - Държи се лявата ръка хоризонтално с дланта надолу към гърдите отляво и сочи напред. Дясната ръка с дланта нагоре и все едно отрязва филия.
Кафе - Означава смилане на кафето в мелничка. Изпъва се лявата ръка с дланта нагоре към тялото, поставя се свитата дясна ръка на няколко инча над лявата и се движи в малък хоризонтален кръг, все едно че се върти дръжка.
Гладен - Дясната ръка с дланта нагоре се опира в тялото на нивото на корема. Движи се наляво и надясно, все едно се реже. Вариант на този знак представлява поглаждане на корема с длан с кръгови движения.

части на тялото

  Коса - За да се означи човешка коса се докосва косата на главата.

племена

Индианци - лявата ръка се държи изпъната пред тялото. Сочи напред и е с дланта надолу. Прекарват се пръстите на дясната ръка от китката до кокалчетата два пъти.
Бели - означава "носещи шапки". Дясната ръка с изпънат показалец се държи сочеща на ляво пред очите с дланта надолу. Изтегля се ръката надясно като показалеца минава над очите.
Шайени - означава резачи на пръсти. Прави се знак за индианец, после се изпъва показалеца на лявата ръка и с показалеца на дясната се прави движение сякаш се реже левия. Според друго обяснение, знакът означава "ивичести пера за стрели", с което име шайените били наричани заради пуйчите пера, които използвали за стабилизатори на стрелите си.
  Поуни - прави се знака за индианец и знака за вълк.
Сиукси - означава резачи на глави. Дясната ръка е хоризонтална и се изтегля отляво на дясно, сякаш отрязва глава.

Нагоре

Съдържание

Дар от Седящата Черноглавка (2006)