Начало
Глашатай
Островът на костенурката
Арктика и СубарктикаСевероизточни горски индианциЮгоизточни горски индианциИндианци от Великите равниниИндианци от ПлатотоИндианци от Северозападния брягИндианци от КалифорнияИндианци от ЮгозападаАлманахГалерияРечникВръзки

Лечители

За лечителите (мъже и жени) първите два тотема са Костенурка и Видра. Впоследствие са добавени родовете на Гърмящата Змия, Черната Змия, Жабата и Водния Дух.
Това, че някой по рождение принадлежи към рода на Костенурката или Видрата, не дава автоматично гаранция, че той ще се развие като лечител. Най-важното условие да бъдеш признат за лечител при Оджибуей е дарбата. Понеже дарбата да лекуваш е особена и уникална и не зависи само от придобитите знания за растенията и техните лечебни качества, лечителите избират своите ученици, момчета и момичета, търсейки у тях специални качества. След като бъдат избрани, кандидатите минават през дълъг период на чиракуване под ръководството на лечителите. Обучението цели да се разширят лечителски способности на учениците и да се задълбочат познанията им за целебните растения. Тези, които добре познават растенията, най-вероятно ще станат лечители, а лечителите ще станат духовни водачи, загрижени не само за поддържането на живота и облекчаването на страданията на пациентите си, но също и за осигуряването на правилно ръководство и принципи за водене на добър живот, осигуряващ удовлетворение на индивида. Така че лечителите при Оджибуей са лечители не само на тялото, но и на душата. Добруването на тялото е пряко свързано с вътрешния Аз на индивида. Някои от болестите се разглеждат като физически израз на вътрешен дискомфорт. Лечението включва не само подбор на подходящи растения, но и изследване на природата и характера на сънищата.
Въпреки тази постановка, все пак някои лечители си остават само специалисти по растенията, докато други освен това са и шамани.

Видове лечители.

Цисаки. Лечителят Цисаки (най-често мъж) разкрива "скрити истини", докато е във връзка с духа на Клатещата се палатка. Церемонията на Клатещата се палатка лежи върху контакта на един Цисаки с определен дух, който му помага, за да бъдат намерени неща, изгубени от хората от племето. Името Клатеща се палатка е дадено от белите. Всъщност лечителят влиза в нещо като клетка, изградена от пръти. Понякога той е вързан за тях. Лечителят контактува с духа, който трябва да му помагне и връзките се разхлабват, докато той получава необходимата му информация. Името на церемонията идва от това, че "палатката" силно се клати от присъствието на духа.

Нанадеви. Лечителят Нанадеви е "докторът" на племето. Той лекува, като извиква своя дух-покровител, който му показва причината за болестта и го напътства как да я отстрани. Лечителят прави това, като ритуално полата малки костици върху засегнатата област. Той духа костните канали или смуче според посоката, която неговият дух-покровител ще му покаже. Нанадеви може да използва също и растения, и други лечителски техники, но главната сила на неговото лечение се състои в умението да "разговаря с духовете", които да му покажат причината за болестта.

Уабено. Лечителят Уабено (превежда се като "човек от небето при зазоряване") работи с огъня, за да може за разчита сънищата, да ръководи новаците при тяхната първа среща с духовете и да лекува болните. Шаманите Уабено използват различни растителни рецепти, което им позволява да вадят за кратко време живи въглени от огъня, без да се изгорят. Те лекуват болните, като управляват огъня близо до тялото им. Уабено са медиатори на силата, с която контактуват по време на транс и която те изразяват, управлявайки огъня. Те тълкуват сънища, изпадайки в състояние на транс, често предизвикано от пеенето на специални песни и взирането в горящите главни на огъня.

Меда. Семеен лечител, който "озвучава барабана" за болните членове на изолираните Алгонкински ловни групи, Меда осъществява контакт с духа по време на сън, за да осигури успех на лова и да предвиди възможните срещи с вражески групи. Лечителите Меда оформят тайното общество Мидевивин, наричано още и обществото Миде. Церемониата Мидевивин е сезона и се провежда обикновено късно през лятото или през пролетта. Може обаче през всяко време да се осъществи Мидевивин, ако някой има остра нужда от лечение. Церемонията Мидевивин е едновременно лечебен ритуал и обред за посвещаване в лечителската професия. При Оджибуей тя се изпълнява от определен брой ритуални служители, избрани от групата на лечителите в племето. Йерархията в Обществото Миде включва 4 земни и 4 небесни степени, които се придобиват чрез изучаване на Мидевивинския занаят и минаване през ритуално лечение. Древните лечителски умения като Цисаки (изразител на волята на духовете), Нанадави (лечител), Уабено(управляващ огъня) и Меда (семеен лечител) стават част от обществото Миде. Така индивидуалните лечителски занимания стават част от терминологията на Мидевивин.
Думата Мидевивин произлиза от свързване на думите Миде (звукът на барабана) и Вивин (Дела). Обществото Миде запазва в себе си характерните форми на лечителската традиция на някогашните Оджибуей, но най-вероятно е възникнало едва към края на ХVІІ век, защото в по-старите писмени сведения за Оджибуей няма съобщения за него. Освен това при източните Алгонкински племена няма такова общество.

Дар от Седящата Черноглавка (2006)