Начало
Глашатай
Островът на костенурката
Арктика и СубарктикаСевероизточни горски индианциЮгоизточни горски индианциИндианци от Великите равниниИндианци от ПлатотоИндианци от Северозападния брягИндианци от КалифорнияИндианци от ЮгозападаАлманахГалерияРечникВръзки

Учители

Човек трябва да натрупва знания, за да израства духовно. Това обуславя нуждата от учители и ги задължава да споделят знанията си с младите Оджибуей. Добруването и дълголетието на дадена общност налага знанията да се предават от поколение на поколение, като се обогатяват. Това, което цели обучението при Оджибуей, не е механично натрупване на знания, а постигане на житейска мъдрост.
Обучението има две страни. Първата цели подготвянето на съответното момче или момиче да може да задоволява физическите си нужди, каквито са осигуряването на храна, облекло, жилище и т.н. Втората страна е по-важна и е свързана с усилията за изграждане на духовно богата личност. В първия случай по възрастни хора с достатъчно опит и умения ги предават на по-младите, а във втория - уважавани стари хора споделят своята мъдрост с учениците си. Като се съчетаят двете форми на обучение, би трябвало да се получи личност, богата на мъдрост и умения.
Мъдрите старци - дядовци и баби - учат младите посредством приказки, алегорични истории, басни, легенди, песни и танци. Те са тези, които са живели достатъчно дълго и могат да предложат път, който да бъде последван. Те са тези, които притежават най-важните качества, необходими за един учител - мъдрост, знания, търпение и великодушие.
Разказваните истории трябва да бъдат прости, за да могат да привличат вниманието и на най-младите, но да са богати по отношение на дълбочина и обхват на застъпените теми. Много важен елемент в тези истории е хуморът. Доколко те ще са смешни, зависи от умението на разказвача. Една добре разказана история трябва да достави удоволствие, да притежава философски и метафизични качества и да носи морална поука.

Проверката на придобитите знания са тежки. При воините такава проверка е първата битка, при ловците - първият улов на значителна плячка - елен, мечка. Бъдещите лечители (мъже или жени) прекарват дълго време в изпитания, докато придобия нужните знания.
Колкото повече качества притежава човек, толкова по-всестранно надарена личност е той, а това е толкова по-добре и за общността. Общността обаче има за задача да обучи своите членове не толкова заради своето собствено благополучие (макар че в крайна сметка се постига именно това), а заради доброто на самите ученици. Добре обученият ученик е получил дар от общността, който той трябва да признае и за който трябва да се отблагодари. Това става просто като той разширява своя кръгозор и усъвършенства уменията си. Колкото по-силен е отделният човек, толкова по-силна е общността, а също е факт и, че колкото по-силна е общността, толкова по-добре живеят нейните членове.
При групата на учителите рибите са тези, които служат за тотеми на родовете. Рибите са скрити зад камъните, живеят невидими за хората в дълбочината на реките и езерата, но се движат ловко и бързо под водата. Родовете, даващи учители при Оджибуей, са тези на Щуката, Есетрата, Бялата риба и Котешката риба.

Дар от Седящата Черноглавка (2006)