Начало
Глашатай
Островът на костенурката
Арктика и СубарктикаСевероизточни горски индианциЮгоизточни горски индианциИндианци от Великите равниниИндианци от ПлатотоИндианци от Северозападния брягИндианци от КалифорнияИндианци от ЮгозападаАлманахГалерияРечникВръзки

Митологичните вярвания на Западните Сиукси

Николинка Тодорова

Сиу или Лакота, са били най-голямата прерийна нация, наброявала около 25 хил. души през 1780 г. Етононимът "Лакота" означава "съюзените". В другите диалекти със същото значение е "Дакота" или "Накота". Обособени са в седем главни групи, наречени Oceti Sakowin - "7-те огньове на съвета". От своя страна, те се делят по следния начин:
Източни - Дакота: Мдеуакантон, Уахпетон, Уахпекуте и Сисетон.Те са известни и като Сантий (от Isanati - нож).
Централни - Накота: Янктон и Янктонай - горни и долни.
Западни - Лакота: Тетон (Titonwan).
Тетон се разделят на Оглала, Брюлe - горни и долни, Хункпапа, Миниконджу, Сан Аркс, Оахенонпа и Сихасапа.
Нека се спрем на значението на имената. Mdewakantunwan означава "Народа на Свещеното езеро", Wahpetunwan - "Обитаващите сред тревите", Wahpekute - "Стрелците сред тревите", Sinsintunwan - "Хората от мочурите"; Ihanktunwan - "Обитаващите в края", Inhanktunwanna - "Малките обитаващи в края"; Tintatunwan - "Прерийните обитатели": Okala - "Разпиляващите имуществото си", Sicangu - "Обгорените бедра", Hunkpapa - "Лагеруващите на входа на лагерният кръг", Mnikowoju - "Садещите растения покрай потоците", Itazipcu - "Без лъкове", Oohenunpa - "Двата котела", Sihasapa - "Чернокраки". От своя страна Оглала се делят на няколко групи: Payabya - "Начело на кръга", TapiSleca - "Разкъсаният черен дроб", Kiyaksa - "Нарушаващите правилата" или "Пречупващите себе си", Wajaje - "Змии", Ite Sica - "Лошите (злите) лица", Oyuhpe - "Отхвърлящите надалеч", Wagluhe - "Лентяите". Етнонимът "Сиукси" е навлязъл чрез французите, които го изопачават от оджибуейският термин "Nadowe - is - iw - ug", означаващо "Малките змии (врагове)"
Най-ранният дом на Сиу е местност, обхващаща днешните Южна Минесота, Североизточна Айова и Северозападен Уисконсин. Археолозите смятат, че има достатъчно доказателства за да се приеме, че първоначално те са живеели по атлантическото крайбрежие и след това бавно са се преместили на запад, преди нахлуването на други племена. Не се знае точната дата на първоначалното им преместване в Равнините, но се смята, че те не са първите заселили се по тези земи. За период от около 50 год. те се превръщат постепенно от народ, занимаващ се със земеделие и горски лов, в нация с номадски начин на живот, чието препитание и култура са силно повлияни от бизоните.
Веднага след пристигането си Сиу завземат огромна територия простираща се от Канада до р.Плат и от Минесота до р.Йелоустоун, като в нея се включват Черните Хълмове и земите по р.Паудър. Сред Равнините силата на седемте групи нараства още повече. Те редовно правили общи съвети, празненства и религиозни церемонии и се обединявали срещу враждебно настроените индиански племена.
Изследователите на историята на прериите са единодушни в оценката си за Сиу, отбелязвайки тяхната смелост, находчивост и победи по време на битки и походи. По начина на представяне на своите облекла и символи, социални, обществени, култови и религиозни обичаи, те са ненадминати. В наши дни народът наброява над 80 000 души.
За индианецът всички неща са свещени, всяко нещо има дух. Дълбоко е залегнало схващането, че ако в едно нещо няма дух, то не е индианско. Камъкът има дух, дървото има дух, бойната тояга има дух - всичко. Всекидневно индианецът се докосва до свещените неща, всяка стъпка в живота му е свещена. Към който и да е аспект от всекидневните си задължения подхожда като към церемония.
Лакота почитат Wakan Tanka - Великата Тайна. Тя е навсякъде и във всичко и ръководи живота на човека. Свещеното u име е Tob Tob - Четирите Четирима. Дели се на следните понятия:
Wakan akanta - висш Уакан; Wakan kolaya - тези, за които Уакан са побратими; Wakan kuya - нисш Уакан; Wakanlapi - тези, които са подобни на Уакан.
В първата група сили са: Wi (Слънцето), Skan (Небето), Maka (Земята) и Inyan (Камъка). Във втората са: Hanwi (Луната), Tate (Вятъра), Wohpe (Падащата звезда) и Wakinyan (Гръмотевичното същество или Крилатият). Те се обединяват в понятието Wakan Kin - Свещени сили. В третата група са Tatanka (Големият звяр; Бизона), Hu nunpa (Двукракият; Мечката), Tatetob (Четирите Вятъра) и Yumni (Вихрушката). В четвъртата група са Nagi (Духът), Niya (Дъхът или Животът), Nagila (Сянката) и Sicun (Личната сила на нещата). Те са обединени в Taku Wаkan - Свещените неща. Освен тях има и асоциирани Свещени Същества: Wazi - Старецът; Магьосникът; Wakanka - Старицата, Магьосницата; Ite - Лицето - Anog Ite - Двуликата или Двойната жена; Unktehi - Водните духове; Unkcegila - Духовете на Земята; Can Oti - Духовете на горските обитатели (Гномовете); Hohogica - Духовете на типито (дома). Лошите сили са подчинени на Iya или Ibom - Висшият Зъл Уакан (Wakan Sica). В тях влизат Gnaskinyan (Лудият, Омагьосаният Бизон); Anog Ite (Двуликата); Unktehi (Водните чудовища); Mini Watu (Водните духове); Can Oti (Горските обитатели); Ungla (Таласъмите); Gica (Джуджетата); и Nagila Sica (Злите Нечовешки Духове). Когато Wakan Sica се появява като великан, той е Iya, а когато е като циклон - Ibom. Най-опасен е Gnaskinyan. Той се появява като Добрата Бизонова Сила и подлъгва хората да вършат лоши неща. Неговите церемонии се правят от Hmugma WicaSa (Вещерите).
Всички Висши Сили имат Tun - силата да вършат свръхестествени неща. Половината от Добрите Сили имат Tan Tun (физически граници), а другата половина са Tan Tun Sni (без физически граници). Половината от първите са Tan Tun Yan (видими), а половината от Tan Tun Sni ca Tan Tun Yan Sni (невидими). Всички останали сили са видими или невидими по собствено желание.
В шаманският език Wakan Tanka e Tob Tob Kin, а проявленията й се наричат Wikan, Hanwikan, Taku Skan Skan (Нещата, които се променят или движат), Tate Kan, Tob Kin, Yumnikan, Makakan, Wohpe, Inyankan, Wakinyan, Tatankakan, Hununpakan, Wanagi (Човешките духове), Woniya (Човешкият живот), Nagila (Нечовешките духове) и Wasicunpi (Духовете покровители).
Wakan се състои от две думи - Wa - "нещо, което е" и Kan - "свещено, старо". За свещен човек се смята всеки, който е мъдър, познава духовете и говори с тях, върши и знае странни неща, неизвестни за обикновените хора, познава церемониите и песните, тълкува виденията и посланията на духовете, познава бъдещето, разговаря с животните, камъните и дърветата и с всичко по земята. Свещените неща са Wakanpi - това са всички неща над човешкият вид. Има много видове Свещени Неща - те имат сила над нещата в света. Те винаги наблюдават човешкият вид. Контролират всичко, което той върши. Ако някой не върши правилно нещата, го карат да страда. Трябва да им се правят дарове, да им се благодари с песни, танци и церемонии. Те са като родители за хората. Злите Wakanpi вършат злини. За тях хората трябва да мислят като за врагове и да не се поддават на влиянието им. Животните са свещени. Храната е свещена, защото дарява живот, лечителството е свещено, защото поддържа живота в тялото. Ако нещо е трудно за разбиране, то е свещено, защото е над човешките възприятия. Всичко използвано в церемонии и песни за Wakanpi е свещено, защото не се използва за други случаи. Малките деца са свещени, защото не могат да говорят. Лудите са свещени, защото Wakanpi са в тях. Всичко старо е свещено, защото не се знае как е сътворено. Всичко притежаващо голяма сила е свещено, защото Wakanpi му помагат. Всичко враждебно и опасно е свещено, защото Iya му помага. Всичко отровно е свещено, защото небето му помага. Песните и церемониите са свещени, защото принадлежат на Wakanpi. Старците и стариците са свещени, защото знаят много неща. Но старият човек не винаги е свещен човек (в смисъла на шаман). Духът и Душата (в английския език - Spirit u Ghost) на всеки човек са свещени. Също така са свещени Tunkan, Heyoka, Iktomi, Утринната звезда, Вечерницата, Полярната звезда, Седемте звезди, Шесте звезди и Дъгата. Свещени са и бизоните, мечките, вълците, земната жаба, белоопашатият и черноопашатият елен, орелът, коня, невестулката, планинският лъв, (също и котката), къртицата, прерийното куче, лисицата, язовеца, видрата, пора, водното конче, паяка, потоците, тъгуващите хора и всички духове. Едни от най-свещените неща за Лакота са Седемте Свещени церемонии: Танца на Слънцето, Търсенето на Видение, Побратимяването, Пазенето на Духа, Инипи, Подготовката на Момичето за Жена и Хвърлянето на Топка. За народа на Лакота Лулата е особено свещена. С нея се извършват всички свещени действия. Когато се съберат няколко човека да пушат, никой не бива да напуска кръга. В противен случай Лулата се изпразва и пушенето се прекратява. Винаги най-напред Лулата се обръща към Великата Тайна, след това към Четирите Вятъра, като се казва по някоя кратка реч според случая. Лулата е дадена на Лакота от Бялата Бизонова Жена. Тя се пази от определен човек (в момента това е Arvol Looking Horse, 19-ти поред пазител), като се изважда само при особено важни случаи, касаещи целият народ. Всеки човек може да притежава лула и да се моли с нея. При важни случаи, като Танца на Слънцето или боен поход, Лулата се носи от водачите, тогава тя е особено свещена.
Търсенето на Видение също е свещено. То се прави когато човек има нужда от напътствия отгоре; в случай на болест или друго важно действие. Yuwipi - церемонията също е свещена, тя се отнася до това, когато някой загуби свой близък, с помощта на специален шаман и духовете-помощници да влезе във връзка с изгубеният. Това е много сложна и опасна церемония при която шамана практически отива в Света на Духовете. Тези шамани са хора, получили във видение насън силата си от Inyan.
Сънувалите Wakinyan ca Heyoka и също са свещени. Те говорят и вършат нещата наопаки. Имат власт над дъждовете, гръмотевиците и светкавиците. Те са и свещените клоуни на племето и притежават много силна и добра магия.
Сънувалите Мечка също са свещени. Те са лечителите на рани. Мечата кожа е свещена и не трябва да се пипа от жени, особено ако са в менструация, защото могат да се превърнат в мечки.
И вълците са много свещени. Сънувалите вълк притежават голяма бойна магия и имат разнообразни обичаи.
Сънувалите жаба са свещени. Те са лечителите на вътрешните болести. Свещени са и лечителите на кости, както и тези, които скърбят за някой покойник. Последните не могат да вършат каквато и да е работа в продължение на един месец.
Много от обичаите и всекидневните дейности на Лакота са подчинени на определени табута, продиктувани от вярата им в различни свещенни животни. Свещени хора стават също така и тези, сънували Двуликата, Белоопашатият и Черноопашатият елен, Кон, Пума, Къртица (земна катерица). Паякът също е свещен и ако човек поиска да убие такъв, първо трябва да каже "Дядо, Wakinyan те убива". Иначе паяците хапят човека и той се разболява. Невестулката е свещена и ако мъж, носещ кожа от невестулка спи с жена, тя ще се превърне в такава и ще умре. Ако жена в менструация има контакт с кожа от невестулка, тя се разболява лошо, може и да умре, въпреки лечението. Същото се отнася и за кожата от видра. Вярва се също, че не трябва да се осакатява или яде котка, защото ръцете и краката на човека сторил това ще се изкълчат. Не трябва да се ходи там, където къртиците са ровили, защото на човек ще му се раздере гърлото.
Язовецът също е свещен. Когато се убие, вътрешностите му се изваждат и му се оставя само кръвта. Тя застива и става като огледало. Ако човек се огледа в нея и се види с бяла коса, ще доживее до старини, ако се види болен, то той ще умре. Ако пък се види с червена глава ще убие неприятел.
Друго вярване е, че водите на потоците са свещени и не бива да се пие вода от тях през нощта, защото това може да убие човека. В такива случаи дори и лечителската намеса не винаги е успешна.
Освен това има и огромно множество други духове, имената на които се казват на определен, избран човек само веднъж в живота му, а той трябва да ги запомни. Такъв човек се избира веднъж на около 50 години. Тъй като всички действия на индианеца се основават на вярата в тези сили, ще се спра на митологичните разкази за тях, които ще хвърлят светлина върху аспектите на тези вярвания.
Преди идването на белия човек, Сиуксите били номади. След големият есенен лов, през Месецът, когато Листата пожълтяват, те се оттегляли в техните зимни лагери, край горите. Там те празнували, танцували, играели игри и слушали истории. Съществуват професионални разказвачи на истории, така наречените "Сторитейлърс". Те съхранявали знанието за митологията на Лакота и го предавали на останалите хора. Тъй като историите се разказвали чак до пролетта и от различни хора, съществуват различни версии на една и съща легенда, като често елементи от една преливали в друга. Имената използвани за митологичните персонажи са тези, които се използват от шаманите в церемониалният им език и са различни от тези, използвани от обикновените хора, поради което преводът им е труден и често няма абсолютно съответствие на понятието. Не може да се говори за Бог в митологията на Лакота, но понятието Kan няма съответствие, с което да се предаде. За улеснение ние ще използваме понятието Бог за висшите сили, участвали в сътворението и Сила за по-нисшите същества, за разграничаване на двете.
В началото на времената е бил Камъка - Inyan. Той е изначален и винаги е съществувал. Неговият дух е Wakan Tanka - Великата Тайна и е първият от висшите Божества. Той бил мек и безформен, като облак, но притежавал всички сили и бил навсякъде. Han също съществувала, но не била същество. Тя била черното на тъмнината. Inyan желаел да използва силите си, но нямало върху какво. За да създаде нещо, трябвало да го вземе от себе си, да му даде своя дух и част от своята кръв. Силите му били в кръвта и тя била синя на цвят. Създавайки нещо, като част от себе си, той щял да запази контрола над силите си. Правейки това, Inyan разпрострял от себе си форма на голям диск, чийто краища достигали до там, където нямало отвъд. Нарекъл го Maka (Земя). Дал й силата да бъде Maka-akan (Богинята Земя). Тя била второто висше божество и била част от Inyan. Създавайки Maka, Inyan отворил вените си и кръвта му изтекла от него, той станал твърд и безсилен. Изтеклата кръв се превърнала в сините води по Земята. Но силите му не били в тях. Те се събрали в нова форма, тази на голямо синьо пространство, очертавайки границите на Maka. Inyan, Maka и водите били материални и те са светът. Синьото пространство над тях - Tanka (Великият, Небето) е нематериално, а духовно. Nagi Tanka е Великият дух, който е всемогъщ и извор на всички сили и името му е Skan (Най-свещения или Всемогъщия). Светът е материален и няма сили, освен тези, отдадени му от Nagi Tanka. Когато силите заели нова форма се чул глас: "Аз съм изворът на енергията. Аз съм Skan". Това бил третият висш бог и той бил най-главен, тъй като бил дух. Това било началото на света и небето, още преди да съществува времето. Maka, обаче била нещастна, защото Han била навсякъде и тя не можела да види как изглежда, нито да контролира водите. Inyan не можел да помогне, тъй като бил без сили. Обърнали се към Skan за помощ. Оттогава Skan станал последен арбитър за всичките неща. Той разделил Han на две части. Едната нарекъл тъмнина и я пратил в районите под света. От другата създал Anp (Светлина), който не бил същество, а само отблясък на червеното. Поставил го над света и казал:" Anp, заповядвам ти да даряваш светлина и да направиш нещата видими." Светлината се разпростряла навсякъде, но нямало сенки и топлина. Maka се видяла и възкликнала:" О, колко съм безцветна, студена и грозна!". Видяла водите и казала:"Ах, те са сини и красиви! Аз ще се грижа за тях." И тя ги разделила на морета, езера и течащи потоци и ги носила като украшения. Скоро Maka се обърнала към Skan:
"Всичко е толкова еднакво, на мен ми е студено, моля те, направи нещо да се стопля и омекоти бляскавата светлина." Skan отново решил да помогне на Maka. Той взел част от Inyan, от Maka, от водите и от себе си и създал голям блестящ диск. Нарекъл го Wi (Слънце) и му дал дал силата да бъде Wi-akan (Бог Слънце). Така бил създаден четвъртият висш Бог. Skan го поставил в собственото си синьо пространство и му заповядал да осветява света и да дарява топлина. Maka му се примолила за малко сянка, но Wi казал, че се подчинява единствено на Skan. Той се смилил и заповядал:"Дай сянка на всяко материално нещо, но не прави сенки на духовните." Така и станало. Skan добавил: "Сянката на всяко нещо ще бъде неговият дух и ще е винаги с него." Но Maka пак не била доволна от горещината и помолила Han да се върне на земята. Wi също подкрепил молбата, защото се изморявал вечно да грее. Тогава Skan разпоредил: "Времето ще се дели на две части - ден и нощ." Едната част дал на Anp, другата на Han и заповядал да следват един след друг, обикаляйки около света. Позволил на Wi да отива под земята през нощта и да си почива. Но нямало установени граници и Wi, Anp и Han идвали и си отивали, когато си поискат. Skan направил Anp предвестник на Wi и така се появила зората. А когато Anp следвал след Wi към подземния свят бил здрача. Четирите главни божества били единни и неделими и образували Wakan Tanka - Великата Тайна. Всеки един е част от нея и е Бог на Боговете. Skan разпределил цветовете: на Wi дал червеното и го направил вожд на четиримата, затова и червеното е цветът на свещените неща. На Maka дал зеленото, цветът на всичко растящо, а на Inyan, праотец на всичко, дал жълтото. За себе си оставил синият цвят, тъй като синя била цялата му видима част. Тъй като те са създали всичката видима и невидима Вселена, частица от тях има във всяко живо същество. В шаманският език са известни като Tob Tob Kin - Четиримата четворно свещени. Пожеже божествата били самотни и си нямали другари, Skan им дал силата да създадат за себе си спътник, какъвто на тях им се иска. Wi създал диск, като себе си, но по-нежен и го нарекъл Wi-win (Женско слънце или Луна). Той не я създал толкова бляскава, за да може да се вглежда в хубостта й. Те станали неразделни и пътували през двете времена. Maka създала съблазнително създание, на което предала собствената си проклетия и го нарекла Unk (Страст). Заради хубостта, която й придала, Мака изпитала ревност, която постепенно прерастнала в ненавист и тя захвърлила Unk във водите и останала без другар. Skan създал другаря си като себе си - нематериален, само дух без тяло. Нарекъл го Tate (Вятър). Tate бил добър побратим, бил верен на Skan и му помагал в много работи. Skan го направил свой вестител и му дал власт да отива на всяко място по всяко време. Inyan си спомнил трудностите при създаването на Maka и създал странно същество. То било без форма и го нарекъл Wakinyan (Крилатият или Гръмотевичният). Имал две наръбени крила, крака с големи нокти, способни да разкъсат и най-твърдото нещо, нямал уста, но имал огромна човка с остри зъби, можещи да разкъсат и най-жилавите неща. Нямал гърло, но имал глас като гръм, бил без глава, но имал едно око и погледът му е светкавицата. Wakinyan е толкова ужасен, че всеки, който го види полудява, започва да прави глупости и се превръща в Heyoka (Свещен клоун, противосила). Затова Skan разпоредил: "Крий се от всички, освен от злите същества, които трябва да унищожиш". Wakinyan създал летящи форми, като него - малки, големи, бели, черни и др. и ги нарекъл облаци. Когато летял над света, по-бръз от орел, той се криел между тях и никой не го виждал. Той бил винаги опозиция на нормалните неща и обикновеното му състояние било това на гняв. Когато се забавлявал изглеждал ядосан, а когато се ядосвал изглеждал весел. Но Inyan му дал двойна природа и той можел да се появява като приятен великан, даряващ растеж и сила на създанията. В това си проявление той бил Heyoka (Възстановяващ) и възвръщал нормалното състояние на тези приятелски за него същества, които са го видели в ужасното му проявление. Inyan му отредил да живее на върха на висока планина, в края на света. Wakinyan се обединил с Tate за да изчистят света от гадни създания. Цял ден и нощ той летял над света и щом видел някое от тях го унищожавал със светкавицата на погледа си. Така били създадени четирите младши божества: Wi-win, Unk, Tate, u Wakinyan. Inyan поискал да има поколение от Wakinyan и той снесъл огромно яйце, а Inyan го оплодил. От там се родило напълно пораснало създание. Тъй като баща му бил Бог, то било Божествено. Понеже Wakinyan бил без форма, то самото имало странна форма. Skan му дал дух, а Tate - сянка. То било много мъдро и мило и винаги искало да помага и забавлява другите. Skan го нарекъл Ksa (Мъдрост). Боговете му се смели на странната форма, но той не се обиждал, а се стараел да ги забавлява. Измислил език, на който да се разбират всички същества, създал весели звуци, разказвал истории и гатанки, създал игри и наименувал всички неща и същества. Само Unk и поколенията й го ненавиждали и се мъчели да го наранят. Ksa бил първото поколение на боговете, Skan му дал големи сили, които можел да дава на всеки не-Бог, но не му дал ранг на божество. Ksa станал съветник на Боговете. Skan се чувствал самотен, тъй като Tate пътувал из света през цялото време. Той създал дъщеря и я нарекъл Wohpe (Мир или Посредник). Направил я посредник между Боговете и другите същества. Wohpe била най-прекрасното от всички същества, баща u и дал силата на Богиня и тя станала Богиня на приятелството, красотата и щастието. Maka се примолила за другар и за да я зарадва Skan изпратил Wohpe при нея, но тя не можела да бъде подчинявана на нейните желания. Unk била красива, но коварна и с измама накарала Inyan да забрави Wakinyan и да се свърже с нея. От тази връзка се родил син. Поради злата му същност Skan го нарекъл Iya (Злото), но майка му го наричала Tokapa (Първородният). Заради деструктивните му действия бил назоваван и Ibom (Буря). Iya, Tokapa и Ibom са имена на Бога на Злото. Той пораснал като великан, но бил глупав. Мразел Wohpe и Ksa и се стараел да им навреди. Възникнал спор между Ksa и Ibom, кой трябва да е пръв, поради общият им баща. Тогава Skan разпоредил: "Поради правото си на първороден, по-старият брат трябва да контролира по-младите братя и сестри. Така ще бъде и навеки." Затова, когато се сблъскат Мъдростта и Злото, Ksa надделявал над Iya. Unk влязла в кръвосмесителна връзка с Iya и родила син. Той бил приятен и красив, но винаги търсел начини да засрами или унижи някого. Skan му дал името Gnas (Демон). Той подигравал дори майка си и тормозел глупавият си баща, който също така бил негов брат. Скоро той се подиграл с всички богове и те го намразили. Станал другар с Ksa и Wohpe, поради роднинската им връзка, и те го приели, защото се надявали да го променят към добро. Wakinyan намразил Unk и синовете й, заради връзката u с Inyan и оттогава той се бори с Iya, където го срещне. Skan разпоредил, че Wakinyan може да ги преследва навсякъде, без да навлиза във водите, където те да намират убежище и не ще може да наранява кедъра и тези, които са под клоните му.
Много пъти Wakinyan и Ibom се срещали в бой, често след тях оставали цели повалени гори, но битките не били спечелвани от никой и ще продължават до края на времената. По идея на Ksa, Skan създал свой народ, който да го почита и да работи по негова воля. Той взел от водите част от техния Nagila (Дух) и сътворил много същества. Нарекъл ги Wican (Слънчица) или Wicahpi (Звезди). Той ги заселил в своето пространство. Заповядал им да почиват през деня и ги дарил с мека, неправеща сенки светлина, за да осветяват пътя на Tate, когато нощем ходи по работа. Направил един от тях главен и му разпоредил да стои винаги неподвижно, за да упътва другите, тъй като още нямало посоки. Това е Северната (Полярната) Звезда. Боговете разпоредили оттук нататък всички важни решения да се взимат на общ съвет и да се правят общи празници, на които всички заедно да ядат и да се веселят. Тъй като трябвало някой да прислужва на тези празници Боговете създали нови същества: Skan взел малка част от Inyan и направил два чифта кости; от Maka сътворил плът за тях, а от водите - червена кръв. После сътворил вътрешната част от плодовете и облякъл плътта върху костите, поставил вътрешностите и сложил кръвта в цялото тяло.Те станали като две картини. Мъжката фигура била с приятната форма на Gnas, а женската с красотата на Wohpe. Skan взел от себе си Nagi - Дух и го сложил във фигурите, дал им енергия. Wi (Слънцето) им дал топлина, Tate (Вятърът) им вдъхнал Niya - Дъхът на живота и ги дарил с душа. Ksa им дал интелект, а Wakinyan в същността си на Heyoka им дал Sicun, който ги дарил със силата да се размножават, да растат и да бъдат здрави. Wi-win ги дарила с привързаност един към друг, а Wohpe с копнеж и с обич към децата им. Skan им дал имената Ate (Баща) и Hun (Майка) и разпоредил да живеят в районите под Земята и да се грижат да бъде волята на Боговете. Това били първите хора. Те и поколенията им са известни като Pte Oyate (Бизоновият Народ). Скоро те се размножили и Ksa и Wohpe ги научили как да живеят правилно. Тъй като Wi-win също прекарвала доста време под земята, тя харесала хората и ги възприела като свой народ. Другите Богове не били доволни, но Skan не я опровергал. Тъй като Maka също поискала свой народ Skan изпратил Ksa, Wohpe и Wakinyan да го създадат. Те създали всички растения по земята, треви, храсти и дървета. Дали им силата да растат и да се размножават. Gnas успял с измама да посади свои растения и те били отровни и бодливи. Четирите Бога създали растителност и във водите, за да не пренебрегват Unk. За да живеят растенията Wakinyan поел грижата да напълва с вода наметката си от облаци и да я излива върху тях. По-късно били създадени всички насекоми, влечуги, птици и зверове. Gnas отново изпълнил коварните си планове и поставил между другите създания собствени, които били отровни, грозни и тормозели другите същества. Били създадени и водните обитатели. Боговете се зарадвали на всичките тези прекрасни същества, живеещи в хармония и организирали голям празник, на който били създадени песните и танците.
Така било завършено сътворението на всички видими и невидими неща.
Това е и първият цикъл от истории, вторият обхваща събитията сред хората, като има различни легенди и варианти, но от вторият цикъл по-важните моменти са слизането на Tate сред хората и връзката му с Ite (Лицето), дъщерята на Wazi u Wakanka (Старецът и Старицата). По това време, тъй като Ate бил вече много стар и се бил изморил да живее, Skan го дарил с възможността да се раздели с духа си. От тогава хората са смъртни. Tate спечелил любовта на Ite, оженил се за нея и заживял сред хората. По това време Gnas приел формата на Ksapela и се появил сред хората. Ksa u Ksapela си приличали като близнаци и в един момент хората не можели да ги различават. Мъдростта и глупостта започнали да се движат заедно и никой не знаел кога кой говори. Те били еднакви в същността си и на отделният човек принадлежало правото да избере дали да постъпи мъдро или глупаво в дадена ситуация. Постепенно хората започнали да предпочитат Ksapela. Това натъжило Ksa и той започнал да търси начини да привлече вниманието към себе си. Колкото повече време минавало, толкова повече Ksapela ставал добър, а Ksa започвал да върши глупости. Накрая той подмамил Ite да поиска право на Богиня, заради Tate; дарил големи сили на Wa u Ka и сътворил план да отмъсти на Боговете, за това, че отвсякъде започнали да му се подиграват и да не му обръщат внимание. Междувременно Ite родила четири сина наведнъж, а хората избрали баща u за водач на мястото на Ate. Ksapela или Gnas се променил към добро, скарал се с Unk и заел мястото си сред Боговете. Поради своите трикове и измами и съюзяването си с Iya Ksa бил наказан с отнемане на правата и името. Бил наречен Iktomi (Паяка) и бил прокуден на Земята, където хората имали страх и респект от него. Той ги мамел и им давал дарове и никой не знаел кога какво ще направи. Решен да отмъсти, той прилъгал със сладки приказки Ite и родителите й и тя отишла на празника на Боговете и седнала на мястото на Wi-win. Wi се захласнал от нейната хубост и пренебрегнал жена си. Тя се засрамила и покрила лицето си, а хората й се присмивали. Тогава Skan разпоредил: "Отсега нататък, заради грешката си, Wi ще властва само над денят, а Hanwi, заедно с моя народ - звездите - над нощта. Те няма да бъдат заедно повече и когато се срещнат, Hanwi ще си покрива лицето, за не може Wi да види нейната хубост повече. Времето, когато Hanwi ще се отдалечава и приближава от Wi, ще бъде третото време - месецът. Ite, заради това, че пренебрегнала дома и семейството си и за нахалството си да заеме мястото на Hanwi, ще бъде разделена от съпруга и синовете си, също и от нероденото си още дете, ще отиде на Земята и ще живее там сама, без приятел. Лицето й ще запази красотата си, но тя ще получи и още едно ужасно лице от другата си страна, което ще прогонва в ужас всеки, който я види. Ще се нарича Anog Ite - Двуликата. Ka получи от Inktomi силите на Богиня, но ги използва за подигравка на Боговете, затова завинаги ще живее сама върху Земята и ще помага на внуците си в техните дела и ще изпълнява желанията на другите. Ще бъде известна като Wakanka - Старицата, Вещицата. Wa, като водач на Pte, въпреки, че бе съпруг на най-мъдрата от жените, баща на най-красивата от жените и дядо на Богове, но поиска и сили на Бог, получи ги и ги използва в помощ на Iktomi и за свое собствено удоволствие. Затова ще живее вечно на ръба на света и ще чака знак от мен. Тогава ще потърси внуците си и ще им помогне с каквото трябва в тяхната работа, а после може да отиде където иска и да използва силите си както иска. Ще бъде известен като Wazi - Старецът, Магьосникът.
Iktomi беше Бог, първороден, надарен със Силата да забавлява другите, Бог на Мъдростта. Но той забрави съдбата си, мъдростта му стана глупост. Опълчи се срещу мен, изворът на всички сили. Затова ще отиде на Земята и ще живее там вечно, без сигурно място и без приятел."
Тогава Tate и синовете му се застъпили за Ite и им било разрешено да отидат на Земята. Трябвало да чакат послание от Skan, а дотогава не можело да се видят с Anog Ite. Тогава на Tate му бил даден и най-малкият син, който останал завинаги малък, поради това, че бил роден преждевременно. Skan станал кръстник на синовете на Tate и ги нарекъл Yata, Eya, Yanpa u Okaga. Като Богове ги наричали Четиримата. Най-малкият син бил наречен Yum и получил правото да прави каквото си пожелае. На мястото на Ksa била избрана мечката, която била надарена с мъдрост и наречена Hu Nunp (Двукраката). За водач на хората бил избран бизонът, наречен Tatanka.
Така завършва вторият цикъл разкази. Третият е най-образен, най-интересен и завършен, но е и най-дълъг за да се разкаже подробно тук. Накратко става въпрос за следното: Skan изпраща дъщеря си Wohpe при Tate и синовете му. Тя донася посланието, че трябва да установят посоките на света и да определят четвъртото време - годината. Трудно е да се опишат всичките случки и диалози, които съпътстват тази история. След дълги приключения, четиримата братя, с помощта на дядо им Wazi и баба им Wakanka установяват посоките на света и завършват предопределеното от Skan. Yata е Севера, Eya - Запада, Yanpa - Изтока, а Okaga е Юга. Те са четирите вятъра и са вестители на Боговете. Малкият Yum е представен като весело, игриво детенце и става Бог на Любовта. След завръщането си, Okaga се оженва за Wohpe. Yata, който поради лошият си характер и множество грешки е лишен от правата си на първороден, пожелава Wohpe за себе си и започва война между братята, която не спира и до днес.
По-късно Iktomi отново проявява коварната си хитрост и с помощта на койота подлъгва хората с обещание за хубава храна и кожи за дрехи, извежда ги на Земята и ги изоставя там сами да се оправят. Техен водач става Tokahe и оттогава започва историята на хората върху Земята.
Това е и краят на третият цикъл легендарни разкази, в които са вплетени много от основните вярвания на Лакота за свещените сили на света. Всяко тяхно действие се е основавало на тази вяра и животът на човек е бил посветен на стремежа да изгради хармония със себе си, със своя вътрешен свят и със света около него.

Дар от Седящата Черноглавка (2006)