Начало
Островът на костенуркатаАлманах

- Т -

Танцът на Духовете - в основата на това движение стои Уовока, Режещият (1858-1932), свещен човек на племето паюте. Лакота го наричат Уанекия, Даряващият Живот. В периода 1887-1891 г., когато всички племена вече са затворени в резервати, месианското движение на Уовока се превръща за кайова, команчите, арапахо, поуните, шайените, лакота и шошоните в израз на протест срещу гнета на белите и в надежда за спасение на оцелелите след войните индианци. Централен момент в движението е Танцът на Духовете, който мъже, жени и дори деца танцували непрестанно, в продължение на часове и даже на дни, до пълно изтощение. Съгласно учението на месията, това ще доведе до обновление на Земята, която ще започне да се движи, помитайки белите, техните градове и всичко, свързано с тях. В същото време танцуващите Танца на Духовете ще бъдат вдигнати във въздуха или спасени по високите планини. На земната повърхност ще се появи море от кал, а когато то изчезне, ще бъде възстановен старият начин на живот на индианците, ще се завърнат избитите бизони и мъртвите вождове и воини ще възкръснат. Танцът на Духовете предизвиква сериозни притеснения сред политиците в Уошингтън и индианските агенти по резерватите. Движението е смазано от американската армия. Избиването на 300 сиукски мъже, жени и деца при река Ундид Ний от войниците на Седма кавалерия (декември 1890 г.) е един такъв акт.

Танц на Слънцето - най-голямата годишна церемония на прерийните индианци за обновяване на света, провеждана около лятното слънцестоене и продължаваща четири или осем дни.
„...пробиваме плътта си на Танца на Слънцето..." - на четвъртия ден от тази церемония някои танцьори, които са имали специален сън или видение, пробиват кожата на гърдите, раменете или гърба си; през разрезите се прокарват ремъци, другите краища на които са привързани към ритуален стълб; танцува се с лице към Слънцето, докато кожата се разкъса и танцьорът бъде „освободен"; това е лична жертва, която се прави в името на другите - хората, останалите същества, света като цяло.

Тирауа (поуни) - Онзи Отгоре, Великият Дух.

Томахок (от алгонкинската дума „тумахикен") - индианска бойна брадва, често неправилно наричана „томахавка".

Нагоре

- А -

- Б -

- В -

- Г -

- Д -

- Е -

- Ж -

- З -

- И -

- Й -

- К -

- Л -

- М -

- Н -

- О -

- П -

- Р -

- С -

- Т -

- У -

- Ф -

- Х -

- Ц -

- Ч -

- Ш -

- Щ -

- Ъ -

- Ю -

- Я -

Дар от Седящата Черноглавка (2006)