Начало
За нас Контакти Форум Глашатай
Островът на костенуркатаАлманахГалерияРечникВръзки

Отговори на най-често задаваните въпроси

В тази секция ще поместим отговорите на въпросите, които обикновено получаваме на нашата електронна поща - eagle_circle@yahoo.com. Ето защо, ако сте решили да ни пишете, то първо се запознайте с изложения по-долу материал. Допълнително зададените въпроси могат да бъдат само от полза на по-нататъшните уточнения. Благодарим за проявения интерес!

В текста, когато се говори за членовете на Орловия Кръг (кандидати и официални), най-често се употребява формата за м.р. ед.ч., но това е направено с цел улеснение; естествено, кандидатите и официалните членове на Българското Индианско Общество могат да бъдат и от двата пола.


  • Мога ли да стана член на Орловия Кръг?

Официален член на Орловия Кръг може да стане всяко лице, което не е криминално проявено, няма психически заболявания и не членува в религиозни, политически или идеологически организации с твърде крайни програми и действия (колкото и обща да е тази формулировка, от морална и гражданска позиция тя е съвсем конкретна). Лицето, желаещо да стане официален член на Българското Индианско Общество, трябва да е навършило или скоро да му предстои да навърши 18 години. По изключение за членове могат да бъдат приемани и лица, навършили 16 години, но само с приложено писмено съгласие от родителите на лицето.

  • Какво ми е необходимо, за да стана член?

Като най-важни условия (извън вече упоменатите формални изисквания) за членство в Орловия Кръг могат да бъдат изтъкнати дълбокият, траен, сериозен и пълноценен интерес към културата и историята на северноамериканските индианци, както и уважението към принципите на Орловия Кръг (залегнати в официалната декларация на Обществото, в други документи, в неписаните правила и междуличностното общуване), тяхното спазване и прилагане.

  • Веднага ли мога да стана член на Вашето Общество?

Всеки, пожелал да се присъедини към Орловия Кръг, има статут на кандидат-член на Обществото. Кандидат-членът може да бъде приет за официален член след достатъчно дълъг срок (чиято продължителност не е формално определена), в който кандидатът да има възможността да опознае в необходимата степен останалите членове на Обществото, а те - него. Към официално членство в Орловия Кръг се пристъпва само по лично желание от страна на кандидата и при съгласие, от страна на останалите официални членове на Обществото. Кандидат-членът не е длъжен да става официален член.
В Орловия Кръг са добре дошли всички лица, които могат да бъдат окачествени като приятели и гости на Орловия Кръг, но те нямат никакви правомощия в границите на Обществото, освен ако такива не им бъдат предоставени по конкретен случай от официални членове на Орловия Кръг.

  • Какви са правата на кандидат-члена?

Кандидат-членът може да присъства на всички събирания и мероприятия на Българското Индианско Общество, освен на тези, за които е изрично упоменато, че изискват присъствието само на официални членове на Обществото. На съвети и други свързани с обсъждания и разисквания събирания на Орловия Кръг мнението на кандидат-членовете може да бъде изслушано, но те нямат право на гласуване при взимане на решения.

  • С кои индиански племена се занимавате?

Орловият Кръг се занимава с историята, културата и настоящето на северноамериканските индианци - в ареала на интересите ни не влизат коренните жители на Централна и Южна Америка. С цел уточняване е добре да се изтъкне, че засега членовете на Българското Индианско Общество теоретически и практически изучават само няколко културно-географски региона на Северна Америка - това са преди всичко индианските народи от Великите равнини (лакота, шайени, кроу, кайова и др.), донякъде индианците от Североизточните гори (оджибуей, ирокези и др.) и отчасти - т.нар. югозападни индианци (апачи, навахо и др.).
Ние искрено се надяваме към Българското Индианско Общество да се присъединят и хора с интерес (и особено - с познания) относно други племена на северноамериканските индианци - още повече, че дори сред прерийните, горските и югозападните индианци има още много народи, които заслужават сериозно внимание, а то все още не им е обърнато.

Нагоре

Дар от Седящата Черноглавка (2006)